Không có lời khuyên đầu tư

Thông tin được cung cấp trên trang web này không cấu thành lời khuyên đầu tư, lời khuyên tài chính, lời khuyên giao dịch hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác và bạn không nên coi bất kỳ nội dung nào của trang web như vậy. Kiếm tiền ok không khuyến nghị rằng bạn nên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào. Thực hiện thẩm định của riêng bạn và tham khảo ý kiến ​​cố vấn tài chính của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Độ chính xác của thông tin

Kiếm tiền ok sẽ cố gắng đảm bảo tính chính xác của thông tin được liệt kê trên trang web này mặc dù nó sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thông tin nào bị thiếu hoặc sai. Kiếm tiền ok cung cấp tất cả thông tin như hiện tại. Bạn hiểu rằng bạn đang sử dụng bất kỳ và tất cả thông tin có sẵn ở đây và bạn phải tự chịu rủi ro. Mọi việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào nội dung và dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và quyết định.

Không chứng thực

Tất cả nội dung được cung cấp ở đây trên trang web của chúng tôi, các trang web siêu liên kết, các ứng dụng được liên kết, diễn đàn, blog, tài khoản mạng xã hội và các nền tảng khác trên trang web của Kiếm tiền ok không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo, bảo hành hoặc khuyến nghị của Kiếm tiền ok. Hãy tiến hành thẩm định của riêng bạn trước khi quyết định sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba. Không có nội dung nào trên trang web của chúng tôi là để chào mời hoặc chào hàng.