Tin nổi bật
Home > Tag Archives: Cách mạng 4.0

Tag Archives: Cách mạng 4.0

Theo Mr DAVID CRUICKSHANK – ICO: Việt Nam nên làm gì để không phải bị lỡ nhịp

Ông David CruickShank, chủ tịch của Deloitte toàn cầu đã chia sẻ với phóng viên bản tin tài chính kinh doanh về cuộc cách mạng 4.0 Việt Nam. Việt Nam nên làm gì để không bị lỡ nhịp? Đây cũng là chủ đề được bàn rất nhiều tại APEC. Phóng viên Lê Hương: Thưa ông, có rất nhiều tranh luận ...

Xem thêm